Navadno ePismo

Sistem PoštAR vam bo po elektronski pošti poslal elektronsko podpisano potrdilo o poslanem ePismu. Kadarkoli kasneje boste lahko dokazali kdaj, komu in katero ePismo ste poslali. Prejemnik bo ePismo prejel kot navadno elektronsko sporočilo in ne bo izrecno obveščen o dodatni storitvi. Elektronsko podpisani dokumenti, ki jih izdaja sistem PoštAR, imajo enako pravno veljavo kot lastnoročno podpisani dokumenti v fizični obliki.