Priporočeno ePismo

Sistem PoštAR vam bo po elektronski pošti poslal elektronsko podpisano potrdilo o poslanem ePismu. Kadarkoli kasneje boste lahko dokazali kdaj, komu in katero ePismo ste poslali. Prejemnik bo lahko prebral vsebino ePisma šele, ko bo s svojim kvalificiranim potrdilom elektronsko podpisal povratnico. Podpisano povratnico boste prejeli po elektronski pošti. Elektronsko podpisani dokumenti, ki jih izdaja sistem PoštAR, imajo enako pravno veljavo kot lastnoročno podpisani dokumenti v fizični obliki.

Dodatne storitve

V naprednih nastavitvah lahko določite, da lahko prejemnik vročilnico podpiše tudi z geslom, ki ga bo prejel s sporočilom SMS ali brez gesla, če dokaza o identiteti prejemnika ePisma ne potrebujete. Če pošiljate ponudbo, lahko določite tudi zakasnitev vročitve do roka za oddajo ponudb.