Odprtje varnega elektronskega predala

Varen elektronski predal (v ndaljevanju e-predal) je elektronski naslov uporabnika (pravne ali fizične osebe), ki ga je uporabnik registriral ali ga je za uporabnika ponudnik ustvaril v sistemu PoštAR in je namenjen prejemanju ali pošiljanju sporočil (ePisem) v postopkih varnega e-vročanja po posebnih zakonih (ZPP in ZUP) ali po postopkih navadnega e-vročanja.

V sistemu PoštAR lahko uporabnik uporablja varen e-predal:

 • z enakim nazivom kot je njegov elektronski naslov (»email« naslov) ali,
 • z nazivom iz sistema moja.posta.si (samo za uporabnike sistema moja.posta.si naslavljanje na ta elektronski naslov je možno le registriranim uporabnikom sistem PoštAR).

Izbira elektronskega naslova za varen predal

 1. Elektronski naslov (»email« naslov) kot varen e-predal pred registracijo je potrebno določiti elektronski naslov, ki se bo uporabljal kot naziv varnega e-predala. V nadaljevanju so priporočila, ki jih je dobro upoštevati, da se izognete morebitnim zapletom:

  • Pravnim osebam priporočamo, da si določijo in izberejo elektronski naslov s splošnim nazivom (npr. evrocanje@podjetje.si, izvrsbe@domena.si, ...). Izogibajte se uporabi osebnih naslovov službenega uporabnika, ki vsebujejo ime in priimek v nazivu. Na ta način bo možno ustvarjanje skupine uporabnikov, ki bodo pooblaščeni za prevzem ePisem prejetih na naslov varnega e-predala.
  • Pri določanju popolnoma novega elektronskega naslova si je potrebno najprej na novo ustvarit nov e-poštni račun pri vašem e-poštnem ponudniku oz. na e-poštnem strežniku (za več informacij se je potrebno obrniti na ponudnika e-poštnega računa ali IT podporo).
  • Uporabite e-naslov, ki bo trajen in zanesljiv, katerega naziv se ne bo kmalu spremenil. Zavedajte se, da gre za elektronski naslov, ki ga boste priglasili tudi organom, ki izvajajo postopke skladno z zakonodajo in v katerih so roki ključnega pomena. Vsakršna sprememba vašega elektronskega naslova lahko privede do situacije, da o prispelem ePismu ne boste pravočasno obveščeni. Če pride do spremembe elektronskega naslova, ki ste ga registrirali v sistem PoštAR se je potrebno ponovno registrirati z novim oz. spremenjenim naslovom in o spremembi obvestiti pošiljatelja. Za več informacij kontaktirajte našo podporo na tel: 080 44 40.
 2. Pridobitev digitalnega potrdila - za prevzem ePisem poslanih v postopkih varnega e-vročanja po posebnih zakonih potrebujete kvalificirano potrdilo v katerem je naveden elektronski naslov, ki ga boste registrirali kot varen elektronski predal v sistemu PoštAR in na keterega bo naslovljeno ePismo. Ustrezno kvalificirano potrdilo lahko pridobite na tej povezavi https://postarca.posta.si/ Pri izplonjevanju vloge za pridobitev potrdila obvezno vpišite elektronski naslov, ki ga boste uporabljali za naziv vašega varnega e-predal. Če ste se odločili pridobiti digitalno potrdilo pri drugem overitelju, je potrebno prav tako obvezno vpisati elektronski naslov, ki ga boste uporabljali za vaš varen e-predal.

 3. Registracija uporabnika pravne osebe v sistemu PoštAR – registracijo izvedete na portalu PoštAR pri tem izberete »Pravna oseba«. V registracijskem obrazecu vpišite vse zahtevane podatke o pravni osebi in uporabniku. Po potrditvi registracije se vam bo prikazala predizpolnjena pristopna izjava, ki jo mora podpisati zakoniti zastopnik. Podpis je lahko digitalen (podpis pdf dokumenta lahko izvedete z Adobe Reader programom) ali lastnoročen. Podpisano izjavo posredujte na navedene naslove. Na registriran elektronski naslov boste prejeli aktivacijsko sporočilo Pošte Slovenije za potrditev vaše registracije. Po prejemu podpisane in potrjene pristopne izjave, bo ponudnik aktiviral vaš varen e-predal in vas o tem obvestil z aktivacijskim sporočilom.

 4. Priglasitev varnega e-predala na portalih eSodstva in javne uprave - naziv vašega varnega predala je enak naslovu, ki ste ga registrirali v sistemu PoštAR in ga lahko kot takšnega uporabljate na skoraj vseh portalih javne uprave, ki omogočajo e-vročanje upravnih ali sodnih pisanj. Izjema je le portal eSodstvo, ki trenutno tehnično ne podpira vpisa elektronskega naslova kot naslova za varen e-predal.

  Novi uporabniki sistema PoštAR morate na portalu eSodstvo vpisati prirejeno obliko naziva vašega varnega e-predala!

  Za priglasitev e-naslova varnega e-predala na portalu eSodstvo je potrebno vpisati prirejeno različico naslova, ki je razvidna v vašem uporabniškem računu. Prijavite se v vaš uporabniški račun na portalu PoštAR > Moj predal > Profil.

  Primer prirejenega naziva varnega e-predala za portal eSodstvo je prikazan spodaj:

  • Vaš registriran e-naslov: naziv.oddelka@posta.si
  • Prirejen naslov na portalu eSodstvo: naziv.oddelka.posta.si@postar.eu

  Za več pojasnil o vpisu naziva varnega e-predala na portalu eSodstvo se je potrebno obrniti na podporo portala e-Sodstvo evlozisce.pomoc@sodisce.si.