Spremembe v postopku elektronskega vročanja po ZPP

Objavljeno 15. 01. 2018

Spoštovani uporabniki

obveščamo vas, da bomo s 1. februarjem 2018 pričeli izvajati elektronsko vročanje skladno s Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 10-463/2017, 27.2.2017) in Pravilnikom o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 49/2017), ki veljata od 14.3.2017.

V postopku elektronskega vročanja se spreminja način vročanja skladno z zakonodajo in sicer:

  • Osebno vročanje 

V primeru osebnega prevzema se vročitev izvede enako kot do sedaj.  
'Naslovnik se pred prevzemom na predpisan način identificira, elektronsko podpiše vročilnico in jo tako podpisano vrne pošiljatelju po varni elektronski poti' (peti odstavek 141.a člena ZPP)

Spremeni se način vročanja po fikciji in sicer se kot vročene štejejo vse elektronske pošiljke, ki se vročajo po postopkih ZPP in se v varnem elektronskem predalu nahajajo v trenutku, ko je naslovnik prevzel pošiljko (šesti
odstavek 141.a člen ZPP). V praksi to pomeni, da boste s podpisom ene pošiljke prevzeli tudi ostale pošiljke, ki so bile do trenutka podpisa vidne in dostavljene v vaš varen e-predal in jim ni potekel 15 dnevni rok.

Če pisanja ne prevzamete v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno s potekom tega roka (sedmi odstavek 141.a člena ZPP).
V praksi to pomeni, da bo pošiljka vročena na podlagi fikcije po poteku 15. dnevnega roka, če v tem roku niste prevzeli ne te, ne nobene pošiljke, ki je bila dostavljena in vidna v varnem e-predalu in za katero je pričel teči 15. dnevni rok.

  • Navadno vročanje

Je novost v procesu vročanja, ki je bila uvedena s spremembo zakonodaje. V postopku vročitve 'ZPP navadno' se šteje, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo elektronsko pisanje oz. pošiljka dostavljena v varni elektronski predal naslovnika.

Tip vročitve "Navadno" ali "Osebno" določi pošiljatelj. 

Kot ponudnik storitev varnega vročanja in storitev varnih predalov, smo dolžni zagotavljat storitev skladno z zakonodajo. Izvajalci storitev varnega elektronskega vročanja moramo skladno s enajstim odstavkom 8. člena Pravilnika prilagoditi svoj informacijski sistem  novim spremembam v roku, ki ga je določilo Ministrstvo za pravosodje.

Podrobnejše informacije v zvezi z navedenimi spremembami lahko pridobite na povezavah:

Zakon o pravdnem postopku

Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS)

Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih

  • 1