Spremenjen tehnični protokol izvajanja e-vročanja po ZPP

Objavljeno 15. 03. 2019

Obveščamo vas, da se s 1. aprilom 2019 spreminja tehnični protokol izvajanja elektronskega vročanja (e-vročanje) po ZPP (Zakonu o pravdnem postopku) skladno s Pravilnikom o elektronskem poslovanju v civilnih in sodnih postopkih in skladno s funkcionalnimi in tehničnimi zahtevami za varno elektronsko vročanje Ministrstva za pravosodje in Vrhovnega sodišča RS.

Nov tehnični protokol vročanja prinaša določene spremembe pri uporabi in prevzemu ePisem po ZPP, ZUP, AR in R. Bistvena razlika je v samem tehničnem postopku izvedbe prevzema vsebine ePisma ter nova spremenjena aplikacija za podpisovanje e-vročilnic in za avtentikacijo prejemnika pri dostopu do vsebine ePisma.

Kaj se spreminja po 1. aprilu 2019?

 • Nova aplikacija za podpis e-vročilnic in avtentikacijo prejemnika

Aplikacija je prilagojena novemu tehničnemu protokolu e-vročanja. Za optimalno delovanje si mora uporabnik zagotoviti naslednje:

 • Operacijski sistem: od Windows 7 naprej ali MacOS
 • Windows uporabniki: NET ogrodje 4.0 ali novejše (v primeru, da ogrodje še ni nameščeno, bo namestitev samodejno sprožil namestitveni program aplikacije)
 • nameščeno digitalno potrdilo s ključi za podpisovanje v ustrezni certifikatski shrambi (Windows OS: v windows certifikatski shrambi, MacOS: Keychain).

Več o novi aplikaciji z možnostjo namestitve si preberite tukaj.

Prilagojene funkcionalnosti aplikacije za podporo novemu protokolu vročanja:

  • Deluje z uporabo v brskalnikih (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge, Opera,…)
  • Omogoča elektronski podpis vročilnic v vseh postopkih e-vročanja, kjer je zahtevan elektronski podpis overjen z digitalnim potrdilom
  • Omogoča pdf podpis vročilnic skladno s spremenjenim protokolom e-vročanja po ZPP.

 Ukinjena podpora starejšim različicam OS Windows in Linux OS

  • Starejše različice podpisnih aplikacij in java komponent zaradi tehničnih sprememb v protokolu podpisovanja, ne bodo več podprte.

 

POMEMBNO!

S 1. aprilom 2019 ne bo več možno prevzeti ePisem po ZPP, s starejšimi različicami podpisnih aplikacij (PostAR podpisna komponenta 1.1.6.0 in 1.5.0.0, Java komponenta PoštAR)!   

Priporočamo, da si uporabniki namestite novo aplikacijo še pred 1. aprilom in zagotovite delovanje na podprtih operacijskih sistemih. Priporočamo, da preverite delovanje aplikacije z možnostjo testiranja prevzema na tej povezavi

 

 

 • Grafično spremenjen postopek prevzema z vizualizacijo vročilnice v brskalniku

Postopek prevzema se izvaja podobno kot do sedaj. Spremenjen je le način vizualizacije vročilnice, ki se sedaj prikaže v oknu brskalnika in ne več v podpisni aplikaciji. Za začetek prevzema prejemnik klikne na ustrezen prevzemni gumb in s tem aktivira zagon aplikacije za podpisovanje.

 • Podpis pdf vročilnice pri ZPP e-vročanju

Do sedaj ste prejemniki v postopkih e-vročanja po ZPP podpisovali xml vročilnico. Od 1. aprila naprej je v postopkih ZPP, zahtevan podpis pdf vročilnice. Tej zahtevi je prilagojena tudi nova aplikacija za podpis.

 • Odklep šifrirane vsebine ePisem po ZPP

Zaradi varovanja same vsebine ePisem, je sodišče uvedlo šifriranje vsebine za pošiljke po ZPP osebno (141. a člen ZPP).

Odklep in vpogled v vsebino ePisma bo možen šele po uspešno oddani elektronsko podpisani vročilnici in prejemu ključa s strani informacijskega sistema Vrhovnega sodišča RS.Postopek odklepa se izvede samo enkrat potem je dostop do vsebine možen zgolj s klikom na prevzeto ePismo.

 • Vročitev na podlagi fikcije po ZPP

Vročitev na podlagi fikcije po sedmem in šestem odstavku 141.a člena ZPP po novem izvede informacijski sistem Vrhovnega sodišča RS za vse pošiljke, ki:

 • niso bile v zakonsko določenem roku prevzete (7.odstavek 141.a člena ZPP) ali
 • so ostale nevročene pošiljke v varnem e-predalu, ko je naslovnik prevzel sodne pošiljke po postopku (6.odstavek 141.a člena ZPP)

Sodišče izdela obvestilo naslovniku o opravljeni vročitvi na podlagi fikcije in jo dostavi v  sistem PoštAR skupaj s ključi za dešifriranje po preteku roka (7.odstavek 141.a člena ZPP) ali naslednji dan (6.odstavek 141.a člena ZPP). 

 

POMEMBNO!

Zaradi spremenjenega protokola e-vročanja po ZPP, lahko sam postopek prevzema traja nekoliko dlje.

Ponudnik se bo trudil postopke prevzema čimbolj optimizirati v tistih delih na katere lahko tehnično in procesno vpliva.

Ponudnik prav tako ne prevzema odgovornosti za napake, ki bi lahko nastale na strani pošiljatelja in bi lahko vplivale na sam postopek elektronskega vročanja.

 

 

Spremembe v postopku elektronskega vročanja po ZPP

Objavljeno 15. 01. 2018

Spoštovani uporabniki

obveščamo vas, da bomo s 1. februarjem 2018 pričeli izvajati elektronsko vročanje skladno s Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 10-463/2017, 27.2.2017) in Pravilnikom o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 49/2017), ki veljata od 14.3.2017.

V postopku elektronskega vročanja se spreminja način vročanja skladno z zakonodajo in sicer:

 • Osebno vročanje 

V primeru osebnega prevzema se vročitev izvede enako kot do sedaj.  
'Naslovnik se pred prevzemom na predpisan način identificira, elektronsko podpiše vročilnico in jo tako podpisano vrne pošiljatelju po varni elektronski poti' (peti odstavek 141.a člena ZPP)

Spremeni se način vročanja po fikciji in sicer se kot vročene štejejo vse elektronske pošiljke, ki se vročajo po postopkih ZPP in se v varnem elektronskem predalu nahajajo v trenutku, ko je naslovnik prevzel pošiljko (šesti
odstavek 141.a člen ZPP). V praksi to pomeni, da boste s podpisom ene pošiljke prevzeli tudi ostale pošiljke, ki so bile do trenutka podpisa vidne in dostavljene v vaš varen e-predal in jim ni potekel 15 dnevni rok.

Če pisanja ne prevzamete v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno s potekom tega roka (sedmi odstavek 141.a člena ZPP).
V praksi to pomeni, da bo pošiljka vročena na podlagi fikcije po poteku 15. dnevnega roka, če v tem roku niste prevzeli ne te, ne nobene pošiljke, ki je bila dostavljena in vidna v varnem e-predalu in za katero je pričel teči 15. dnevni rok.

 • Navadno vročanje

Je novost v procesu vročanja, ki je bila uvedena s spremembo zakonodaje. V postopku vročitve 'ZPP navadno' se šteje, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo elektronsko pisanje oz. pošiljka dostavljena v varni elektronski predal naslovnika.

Tip vročitve "Navadno" ali "Osebno" določi pošiljatelj. 

Kot ponudnik storitev varnega vročanja in storitev varnih predalov, smo dolžni zagotavljat storitev skladno z zakonodajo. Izvajalci storitev varnega elektronskega vročanja moramo skladno s enajstim odstavkom 8. člena Pravilnika prilagoditi svoj informacijski sistem  novim spremembam v roku, ki ga je določilo Ministrstvo za pravosodje.

Podrobnejše informacije v zvezi z navedenimi spremembami lahko pridobite na povezavah:

Zakon o pravdnem postopku

Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS)

Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih

 • 1